Tao no tsuki

(8.333=50/6 voters)
a.k.a. MOON OVER TAO

1997., Color

Producers: Watanabe Shigeru
Salmon Sakeyama
Director: Amemiya Keita
Writers: Amemiya Keita
Matsumoto Hajime
Tanaka Tooru
Photo: Kidokoro Hiroshi
Music: BUDDY-ZOO (are Oota Kouichi & Kinoshita Shinji)
Other: Terada Katsuya ... costume design
Tochino Yukitomo ... Tattoo painter
Matsumoto Hajime ... SFX advisor
Amemiya Keita ... character design
Tomo ... character makeup
Cast: Nagashima Toshiyuki ... Suikyou
Abe Hiroshi(I) ... Hayate
Yoshino Sayaka ... Renge
Tani Kei ... Tadaoki
Enoki Takaaki ... Kakugyou
Moriyama Yuuko ... Abira/ Marien/ Kuzuto
Hotaru Yukijirou ... a keeper for arms
Ida Kunihiko ... a gatekeeper
Zeeko Uchiyama ... Doromaru
Tachi Masaki ... Yamasuke
Tsumura Kazuyuki ... Tsumura
Kamui Kyouji ... Kamui
Toyoshima Minoru ... Toyoshima
Shimada Tsuyoshi ... Shimada
Tanno Yoshiyuki ... Tanno
Tochino Yukitomo ... Tochino
Ebata Takashi ... Ebata
Handa Masakazu ... Handa
Kobayashi Yuuji(I) ... Kobayashi
Matsumoto Hajime ... Tadaoki's Man
Komatsuzawa Youichi ... Tadaoki's close associates
Enami Naomi ... Tadaoki's close associates
Kawamura Chisato ... Goddess od Debun
Sasaki Toshinobu ... Makaraga
Yoshida Mizuho ... stunt
Seki Yoshie ... stunt
Hurricane Ryuu ... wild samurai
Shiraishi Masahiko ... wild samurai
Keyword: Monsters, Alien, esoteric Buddhism


Your Rate: