Seki Yoshie


(actress)
1994. Kamen Rider J
1997. Tao no tsuki (MOON OVER TAO)
2000. Sakuya: Youkai-den