Yoshida Mizuho


(actor)
1991. Zeiram
1994. Zeiram 2
1995. Gakkou no kaidan
1996. Gamera 2: Region shuurai (GAMERA 2: ADVENT OF LEGION)
1996. Gakkou no kaidan 2
1997. Gakkou no kaidan 3
1997. Tao no tsuki (MOON OVER TAO)
1998. Rasen
2000. Sakuya: Youkai-den
2001. Gojira, Mosura, King Gidora: Daikaijuu soukougeki
2009. Shinkaijuu Raiga

(other)
1991. Zeiram