Gamera 2: Region shuurai


trans. Gamera 2: Region Attacks
a.k.a. GAMERA 2: ADVENT OF LEGION
a.k.a. GAMERA 2: ASSAULT OF THE LEGION
a.k.a. GAMERA: ATTACK OF LEGION

Daiei & Tokuma shoten & Hakuhou-dou & Nippon shuppan hanbai, 1996.7.13, Color, Vista-size, 99mins.

Producers: Tokuma Yasuyoshi ... exective
Katou Hiroyuki(I) ... delegate
Shitsuto Yasuji ... delegate
Oono Shigeru ... delegate
Ikeda Tetsuya
Hosaka Takeyasu
Sawada Hatsuhiko
Takahashi Hiroshi ... assistant producer
Saitou Hisaomi ... assistant producer
Morie Hiroshi ... assistant producer
Shimada Kai ... planner
Takei Hidehiko ... planner
Suzuki Nobuko ... planner
Tsuchikawa Tsutomu
Satou Naoki
Nanri Kou
Okuda Seiji ... associate producer
Kadoya Daisuke ... associate producer
Tsurumaki Naoya ... associate producer
Takahashi Chihiro ... associate producer
Director: Kaneko Shuusuke
Writers: Itou Kazunori
Photo: Tozawa Jun'ichi
Music: Ootani Kou
Other: Higuchi Shinji ... SFX director / KAIJUU design
Haraguchi Tomoo ... KAIJUU creator
Oda Takashi ... KAIJUU creator
Kidokoro Hiroshi ... SFX photo
Matsumoto Hajime ... visual effect
Negishi Izumi ... wire operator
Cast: Nagashima Toshiyuki ... Watarase Yuusuke
Mizuno Miki ... Honami Midori
Ishibashi Tamotsu ... Hanatani
Fukikoshi Mitsuru ... Obitsu
Fujitani Fumiko ... Kusanagi Asagi
Okita Hiroyuki ... Sasai
Kawazu Yuusuke ... Nojiri
Tsuji Kazunaga
Hotaru Yukijirou ... Oosako
Hasegawa Hatsunori ... Satake
Watanabe Hiroyuki(I)
Lasar Ishii ...NTT staff in Nazaki
Kobayashi Akiji
Taguchi Tomorowo ... a subway driver
Ookouchi Hiroshi
Umegaki Yoshiaki
Taguchi Hiromasa
Nobuzane Kazunori
Bengal
Tsunogae Kazue
Yoshida Mizuho
Tokuma Yasuyoshi
Komatsu Miyuki ... a reporter
Sekiya Ayako
Yabumoto Masako
Fukutome Isao
Sakano Yuka ... Yukino
Kajiwara Zen ... Mano
Kosegawa Rita
Keyword: Giant Monster, Japanese Myth
Follows: Gamera: Daikaijuu kuuchuu kessen (GAMERA: THE GURDIAN OF THE UNIVERSE)
Continues: Gamera 3: Iris kakusei (GAMERA 3: REVENGE OF IRIS)
DVD: Tokuma Japan Communications, DABY-0007, 4935 yen


Your Rate: