Higuchi Shinji


(other)
1988. Teito monogatari ... Continuity
1988. Kujakuou
1990. Ultra Q the Movie: Hoshi no densetsu
1991. Choukousou Hunting ... Continuity
1991. Mikadoroid (VIDEO) ... SFX
1991. Youjuu taisen
1995. Gamera: Daikaijuu kuuchuu kessen (GAMERA: THE GURDIAN OF THE UNIVERSE) ... SFX director
1996. Gamera 2: Region shuurai (GAMERA 2: ADVENT OF LEGION) ... SFX director
1999. Gamera 3: Iris kakusei (GAMERA 3: REVENGE OF IRIS)
2000. Sakuya: Youkai-den

(producer)
2009. Chouhatsu daikaijuu Gehara (TV)

(actor)
2010. Death Kappa