Mikadoroid (VIDEO)

(4.5=18/4 voters)
a.k.a. ROBOKILL BENEATH DISCOCLUB LAYLA

1991, Color, 73mins.

Producer: Tsuburaya Akira
Director: Haraguchi Tomoo
Story: Haraguchi Tomoo
Writers: Haraguchi Tomoo
Takegami Junki
Photo: Mamiya Yousuke
Music: Kawai Kenji(I)
Other: Higuchi Shinji ... SFX
Jissouji Akio ... supervisor
Cast: Douguchi Yoriko ... Saeko
Yoshida Tomonori
Hayami Kenji
Takeda Masako
Mitsumasu Kimihide
Ibu Masatou
Dokumamushi Sandayuu
Atsumi Hiroshi
Tsuda Takuya
Maa-chan
Morimoto Reo
Kurosawa Kiyoshi
Hayashi Kaizou
Tezuka Makoto
Sakagi Keiichirou
Hurricane Ryuu ... Mikadoroid
Hirota Mami
Keyword: Altered People
Video: Toho, TLL2381


Your Rate: