Matsumoto Hajime


(actor)
1997. Tao no tsuki

(writer)
1991. Zeiram
1994. Zeiram 2
1997. Tao no tsuki

(other) ... SFX
1991. Zeiram
1994. Kamen Rider J
1994. Zeiram 2
1996. Gamera 2: Region shuurai (GAMERA 2: ADVENT OF LEGION)
1997. Tao no tsuki
1998. Ring (1998)
1998. Rasen
1999. Ring 2
1999. Gamera 3: Iris kakusei (GAMERA 3: REVENGE OF IRIS)
2000. Isola: Tajuu jinkaku shoujo
2000. Ring 0: Birthday
2000. Gakkou no kaidan: Haru no noroi special (TV)
2000. Another Heaven
2000. Cross Fire
2001. Inugami
2001. Gojira, Mosura, King Gidora: Daikaijuu soukougeki
2002. Ju-On (2002)
2003. Ju-On 2 (2003)
2005. Kidan
2006. Rinne
2008. Shinkaijuu Reigo
2013. Ikenie no jirenma