Zeiram

(6.5=26/4 voters)

Gaga comunications, 1991, Color, Stereo, 97mins.

Producers: Takeuchi Shigeki
Ichita Yuu
Director: Amemiya Keita
Writers: Matsumoto Hajime
Amemiya Keita
Photo: Kidokoro Hiroshi
Music: Oota Kouichi
Kinoshita Shinji
Other: Furushou Jun'ichi ... assistant director
Amemiya Keita ... character design
Terada Katsuya ... costume design
Takayanagi Yuusuke ... manufacture of Final Zeiram
Matsumoto Hajime ... visual effect cordinator
Yoshida Mizuho ... rotoscope
Cast: Moriyama Yuuko ... Iria
Hotaru Yukijirou ... kamiya
Ida Kunihiko ... Teppei
Yoshida Mizuho ... Zeiram
Handa Masakazu ... voice of Bob
Tochino Yukitomo ... Murata
Kurenai Riko ... mistress of Momonga
Enami Naomi ... a master of electric shop
Kunikuri mayumi ... Liliput
Katsura Masakazu ... a passer-by
Plot: Two workers are embroiled in a battle between Iria a space woman bounty hunter and space monster Zeiram.
Continues: "Zeiram 2"
Keyword: Alien
Video: Bandai, BES-958, 3689 yen


Your Rate: