Ikenie no jirenma

trans. A dilemma of a sacrifice
Vol.1, 2 & 3 (Vol 2 & 3 are only released on DVDs)

Geneon Universal Entertainment Japan, (Vol.1) 2013.7.13, (Vol.2 & 3) 2013.8.2 Color

Producers: Yamaguchi Toshinori ... planner
Shibata Kazunari
Kawabata Motoo
Ui Kouji ... co-producer
Yanagihara Yoshihiro ... co-producer
Izumi Tomoyoshi ... line producer
Director: Kaneko Shuusuke
Based on the novel:
"Ikenie no jirenma" by Dobashi Shinjirou
Writer: Kobayashi Hirotoshi
Photo: Kugimiya Shinji
Music: Moku
Other: Matsumoto Hajime ... visual effect
Cast: Suga Kenta ... Shinohara Jun'ichi
Taketomi Seika ... Suzuki Rika
Kinomoto Minehiro .. Hiyama Hiroaki
Yamamoto Hikaru .. Saitou Yumi
Kanno Rio ... Konno Rei
Yanagi Takayuki ... Fujibayashi Shouichirou
Seino Nana
Morita Misato
Takeuchi Toshi
Ono Kenshou
DVD: [ Vol 1] Geneon Universal Entertainment Japan, GNBD-1502 (2013.8.2)
[ Vol 2] Geneon Universal Entertainment Japan, GNBD-1503 (2013.8.2)
[ Vol 3] Geneon Universal Entertainment Japan, GNBD-1504 (2013.8.2)
Official site: geneonuniversal.jp