Kamui Kyouji


(actor)
1994. Kamen Rider J
1996. Juskiss (VIDEO)
1997. Tao no tsuki (MOON OVER TAO)
1997-98. Shin Megami tensei: Devil Summoner (TV series)
1999. 1000 nen oukoku 3 juushi: Vanny Knights (TV series)
2007. XX: Makyou densetsu