Tani Kei

1932~.
(actor)
1978. Kubinashi-tou (TV)
1982. Kaidan botan Dourou (1982) (TV) ... Banzou
1991. Taro! Tokyo makai taisen
1997. Tao no tsuki (MOON OVER TAO)
2000. Kyougoku Natsuhiko Kwai: Inugami danuki (TV)
2000. Kyougoku Natsuhiko Kwai: Fukujin nagashi (TV)
2003. Kaidan 100 monogatari (TV Series)
2007. Gegege no Kitarou (2007)