Kubinashi-tou (TV)

trans. Headless Island
Mifune Production & Fuji TV "Nichiyou kyoufu series", 1978.8.20, Color, 54 mins. (including commercial films) [thriller]

Producer: Amano Tsuneyuki
Director: Hasebe Yasuharu
Based on the novel:
"Strangler's Serenade" by William Irish
Writer: Murao Akira
Photo: Ono Susumu
Music: Watanabe Takeo
Cast: Amachi Shigeru ... Kitagawa Shun
Igarashi Megumi ... Tsukahara Midori
Hana Hajime ... Sawada Taizou
Tani Kei ... Kawahara Gonji
Shiraishi Naomi
Yamamoto Toshihiko ... Sawada Hajime
Mori Shouji
Ooi Komachi
Naka Yousuke
Okabe Masazumi
Sawai Saburou
Ikeda Tadao
Mihara Reina
Fukutome Yukio
Kanizawa Yoshie
Shimizu Chuuichi
Watanabe Shinroku
Tashiro Eiko
Okabe Masaaki ... narrator


Your Rate: