Paranormal phenomena
shinrei genshou


>100 monogatari
>Doppelganger
>Ghost
>Ghost Ship
>Haunted House
>jinmen-so
>kamaitachi
>kana-shibari
>kokkuri-san
>Metamorphosis
>Poltergeist
>Seance
>Spirited away
>Near-Death Experience
>Nightmare
>Other World
>Out-of-body Experience
>Possession
>Reincarnation
>Spirits
>Spiritual photography
>Spiritual powers

8.1
Ghost of the Dead (DVD)
Hontouni atta kowai hanashi: Chakushin (DVD)
Hontouni atta kowai hanashi: Chakushin 2 (DVD)
Hontouni atta kowai hanashi: Chakushin final (DVD)
Hontouni atta kowai hanashi dai-1-ya: Akuryou (DVD)
Hontouni atta kowai hanashi dai-2-ya: Shirei (DVD)
Hontouni atta kowai hanashi dai-3-ya: Jarei (DVD)
Hontouni atta kowai hanashi dai-4-ya: Ikiryou (DVD)
Hontouni atta kowai hanashi dai-5-ya: Toshi densetsu (DVD)
Hontouni atta kowai hanashi dai-6-ya: Tatari (DVD)
Hontouni atta kowai hanashi dai-7-ya: Rinne (DVD)
Hontouni atta kowai hanashi dai-8-ya: Shinigami (DVD)
Hontouni atta kowai hanashi dai-9-ya: Isho (DVD)
Hontouni atta kowai hanashi dai-10-ya: Hyoui (DVD)
Hontouni atta kowai hanashi dai-11-ya: Yami site (DVD)
Hontouni atta kowai hanashi dai-12-ya: Noroi (DVD)
Hontouni atta kowai hanashi dai-13-ya: Hitori-kakurenbo (DVD)
Hontouni atta kowai hanashi dai-14-ya: Kamikakushi (DVD)
Jurei densetsu, sono 1: Shiryou no sumu machi (VIDEO)
Jurei densetsu, sono 2: Onnen no uzumaku machi (VIDEO)
Kaidan Shin-mimibukuro (TV Series)
Kaidan Shin-mimibukuro gekijou-ban
Onigara-mura (DVD)
Reibaku: Shoujo no shibari
Tsunoda Jirou no Reikai karano shoutaijou (VIDEO)
Umezu Kazuo kyoufu gekijou: Death Make