Hontouni atta kowai hanashi dai-14-ya: Kamikakushi (DVD)

trans. True Scary Story Fourteenth Night: Spirited away

Eps.1 "Nagai kage no onna" (trans. A woman with long shadow)
Eps.2 "Kurai michi" (trans. Dark road)
Eps.3 "Kuroi kodomo" (trans. Dark child)
Eps.4 "Mishiranu josei" (trans. An unknown woman)
Eps.5 "Kamikakushi" (trans. Spirited away)


Nippon Skyway & Pal kikaku, 2009.4.3, Color, 60 mins.
Producers: Harie Hajime
Suzuki Wataru
Kitani Natsuko
Isoda Shuuichi
Kikuchi Masakazu ... line producer
Director: Yamada Masashi
Writers: Miyamoto Takeshi
Yamada Masashi
Photo: Ryuu Shingo
Music: Yaei Yuuki
Cast: Ichinohe Aiko ("Nagai kage no onna")
Oosaka Nodoka ("Kurai michi")
Itou Soua ("Kuroi kodomo")
Tanaka Yurika ("Mishiranu josei")
Ihata Juri ("Kamikakushi")
Keyword: Paranormal phenomena, Spirited away
DVD: Broadway, BWD-1900 (2009.4.3)
Series: See "Hontouni atta kowai hanashi (DVD series)".

Your Rate: