Yamada Masafumi


(director)
2008. Hontouni atta kowai hanashi dai-10-ya: Hyoui (DVD)
2008. Hontouni atta kowai hanashi dai-11-ya: Yami site (DVD)
2008. Hontouni atta kowai hanashi dai-12-ya: Noroi (DVD)
2008. Real kimodameshi (DVD)
2008. Happening: Seizonsha 0 (DVD)
2009. Hitori-kakurenbo gekijou-ban
2009. Hontouni atta kowai hanashi dai-14-ya: Kamikakushi (DVD)
2009. Hontouni atta kowai hanashi dai-15-ya (DVD)
2010. Hitori-kakurenbo shin gekijou-ban
2011. Nippon de ichiban kowai hanashi: Edo kaidan (DVD)
2012. Batsu game 2
2013. Toilet no Hanako-san: shin-gekijou-ban
2013. Real jInrou game (DVD)
2014. Maji, yabai (DVD)

(writer)
2008. Hontouni atta kowai hanashi dai-10-ya: Hyoui (DVD)
2008. Hontouni atta kowai hanashi dai-11-ya: Yami site (DVD)
2008. Hontouni atta kowai hanashi dai-12-ya: Noroi (DVD)
2009. Hitori-kakurenbo gekijou-ban
2009. Hontouni atta kowai hanashi dai-14-ya: Kamikakushi (DVD)
2009. Hontouni atta kowai hanashi dai-15-ya (DVD)
2010. Hitori-kakurenbo shin gekijou-ban
2014. Maji, yabai (DVD)

(actor)
2009. Real kakurenbo 2 (DVD)