Real jinrou game

trans. Real Werewolf (Mafia) Game

2013.10.12, Color, 71 mins.

Producers: Harie Hajime
Suzuki Wataru
Miyata Seiya
Sawada Kei
Director: Yamada Masashi
Writer: Miyamoto Takeshi
Photo: Matsui Hiroki
Cast: Kanna ... Shimano Naoko
Oohashi Noriyuki ... Shimano Akio
Matsunaga Hiroko ... Itami Saki
Katou Daiki ... Makita Ryouichi
Tsuruoka Kazuki ... Karube Masashi
Oose Makoto ... Mihashi Masaru
Hosoe Yuuko ... Kakitani Hanae
Ishikawa Daiju ... Takuma Hitoshi
Matsunaga Takeshi ... Miyazato Kouta
Motoyoshi Kazuki
Tamechika Anna ... Etou Rena
Jahana Hiroki
Hori Zensuke
Tanio Hiroyuki
DVD: Broadway, BWD-2554 (2013.11.2)
Series: "Real jInrou game: Senritsu no clash-room"