Real jInrou game: Senritsu no clash-room

trans. Real Werewolf (Mafia) Game: shiver clash-room (the pun on "classroom"?)
aka. Real jInrou game 2 (working title)

2014., Color, 60 mins.

Director: Kajita Masanori
Writer: Kajita Masanori
Cast: Nagao Mariya (from AKB48)
Kajima Hiroyuki
Tokoro Risako
Hanamura Yuka
Misawa Ryousuke
Tezuka Minoru
Tsuruoka Kazuki
Takahashi Rio
Nishiyama Yukihiro>br> Furuya Yamato
Murofushi Maya
Miyamura Tomomi
Kawaoka Daijirou
DVD: Broadway, BWD-2603 (2014.4.4)
Series: "Real jInrou game (DVD)"