Hitori-kakurenbo gekijou-ban

trans. Lonely hide-and-seek the movie

Tornado Film, 2009.5.23, Color

Producers: Sakou Nobuhiko
Oohashi Takafumi
Kobayshi Youichi
Isoda Shuuichi
Ueno Kyousuke
Udagawa Kazue
Director: Yamada Masashi
Writers: Yamada Masashi
Miyamoto Takeshi
Photo: Ryuu Shingo
Other: Ootake Atsuko ... special makeup
Cast: Kawamura Yukie ... Ryouko
Kawakita Mayuko ... Ritsuko
Usui Masahiro ... Aikawa
Yuzawa Tsutomu
Kubota Yuzu
Wagawa Miyuu
Matsuda Shouichi
Maari
Namai Ami ... Satomi
Nobukuni Teruhiko
Kawatsure Hiroaki
Keyword: Urban Legend
Series: Hitori-kakurenbo (series)