Kaidan Shin-mimibukuro gekijou-ban

"Yakei no houkokusho" (trans. Night watchman's report)
"Zan'en" (trans. Lingering smoke)
"Tebukuro" (trans. Gloves)
"Sugatami" (trans. Full-length mirror)
"Shisen" (trans. Someone's eyes)
"Omoi!" (trans. Heavy")
"Yakusoku" (trans. Promise)
"Hisao"

"Kaidan Shin-mimibukuro gekijou-ban" seisaku iinkai, 2004.8.21, Color, 92 mins.
("Yakei no houkokusho" and "Omoi!" are extract from TV series. See Kaidan Shin-mimibukuro (TV series).)

Producers: Niwa Tamon Andrew
Yamaguchi Yukihiko
Suzuki Kousuke(I) ... line producer
Directors: Suzuki Kousuke(I) ("Zan'en")
Sasaki Hirohisa ("Tebukuro")
Toyoshima Keisuke ("Shisen")
Miyake Ryuuta ("Sugatami")
Amemiya Keita ("Yakusoku")
Hirano Shun'ichi ("Hisao")
Based on the book:
"Shin-mimibukuro" by Nakayama Ichirou & Kihara Hirokatsu
Writer: Miyake Ryuuta
Photo: Oomi Masahiko
Music: Endou Kouji
Cast: Sakai Maki ("Zan'en")
Sakagami Kaori ("Zan'en")
Satou Yasue ("Zan'en")
Saegusa Taiki ("Zan'en")
Niizuma Taizou ("Zan'en")

Takaoka Saki ("Tebukuro")
Oosawa Mikio ("Tebukuro")
Imai Yuuko ("Tebukuro")

Horikita Maki ("Shisen")
Horikiri Maki ("Shisen")
Suzuki Madoka ("Shisen")
Imai Tomoka ("Shisen")
Satou Hikaru ("Shisen")
Suzuki Hiromi ("Shisen")
Watanabe Sayaka ("Shisen")
Kurosawa Akiko ("Shisen")
Hisada Yukie ("Shisen")
Onoda Sumiko ("Shisen")
Nogi Ryousuke ("Shisen")

Uchino Kenta ("Sugatami")
Kamijou Makoto ("Sugatami")
Hoshino Akiko ("Sugatami")
Kaihou Akane ("Sugatami")

Sone Hideki ("Yakusoku")
Onodera Akira ("Yakusoku")
Kataoka Yuuka ("Yakusoku")
Katou Yukiko ("Yakusoku")

Karasuma Setsuko ("Hisao")
Sekiya Kenji ("Hisao")
Miki Shuuho ("Hisao")

Keywords: Paranormal phenomena, Spiritual photography
DVD: [Gekijou-ban] King Record, KIBF-290
[Gekijou-ban DVD BOX] King Record, KIBF-90295/6
Series: See "Kaidan Shin-mimibukuro (series)".


Your Rate: