Toyoshima Keisuke


(director)
2003-2006. Kaidan Shin-mimibukuro (TV Series)
2003. Susurinaki (DVD)
2004. Kaidan Shin-mimibukuro gekijou-ban
2004. Kaiki daikazoku (TV Series)
2006. Kaidan Shin-mimibukuro: Nobuhiro-san
2006. Kowai onna
2008. Yuurei vs Uchuujin: Ryakudatsu-ai
2008. Kaidan Shin-mimibukuro: Nagurikomi! (DVD)
2009. Kaidan Shin-mimibukuro: Nagurikomi 2 (DVD)
2009. Kaidan Shin-mimibukuro special, ushiro: Kioku (TV)
2013. xxxHolic (TV series)
2013. Kuroyuri danchi: joshou (TV series)

(writer)
2003. Susurinaki (DVD)
2013. xxxHolic (TV series)

(story)
2004. Kaiki daikazoku (TV Series)

(producer)
2004. Kaiki daikazoku (TV Series)

(actor)
2008. Kaidan Shin-mimibukuro: Nagurikomi! (DVD)
2009. Kaidan Shin-mimibukuro: Nagurikomi 2 (DVD)