Uchuu daikaijuu Dogora

(9.25=37/4 voters)
a.k.a. DOGORA: THE SPACE MONSTER
a.k.a. DOGORA

Toho, 1964.8.11, Color, Wide, 81mins.

Producer: Tanaka Tomoyuki
Tajitsu Yasuyoshi
Director: Honda Ishirou
Based on the novel (?):
"Space Mons" by Okami Joujirou
Writer: Sekizawa Shin'ichi
Photo: Koizumi Hajime
Music: Ifukube Akira
Other: Tsuburaya Eiji ... SFX director
Cast: Natsuki Yousuke ... Komai a police inspector
Fujiyama Youko ... Kirino Masayo
Koizumi Hiroshi(I) ... Masayo's elder brother
Wakabayashi Akiko ... Hamako
Nakamura Nobuo ... Dr. Munakata
Kawazu Seizaburou ... boss of gang
Dan Yuma ... Mark Johnson
Fujita Susumu(I) ... Iwasa
Tazaki Jun ... chief inspector
Tajima Yoshibumi ... Tada
Amamoto Hideyo ... Maki
Kirino Nadao ... a gangster
Wakamatsu Akira ... a gangster
Katou Haruya ... Sabu
Funato Jun ... Nitta an inspector
Tsutsumi Yasuhisa
Iwamoto Kouji
Tsuda Mitsuo
Kumagai Takuzou
Tougin Choutarou ... a truck driver
Hirose Shouichi
Nakayama Yutaka
Uemura Sachiyuki
Tsuchiya Shirou
Suzukawa Jirou
Sakamoto Haruya ... a van driver
Shibuya Hideo
Oka Yutaka
Chiba Ichirou
Hirota Shinjirou
Ihara Toku
Okabe Tadashi
Oomae Wataru
Uno Kouji
Keywords: Space Monster
Video: Toei Video
DVD: Toho, TDV15310D, 4725 yen


Your Rate: