Natsuki Yousuke


(actor)
1958. Bijo to Ekitai-ningen (THE H-MAN)
1964. Uchuu daikaijuu Dogora (DOGORA: THE SPACE MONSTER)
1964. 3 dai kaijuu chikyuu saidai no kessen (GHIDRAH, THE THREE-HEADED MONSTER)
1984. Gojira (1984) (GODZILLA 1985)
2008. Girara no gyakushuu: Touyako summit kiki ippatsu