Bijo to Ekitai-ningen

(9.2=46/5 voters)
a.k.a. BEAUTY AND LEQUIDMAN
a.k.a. THE H-MAN

Toho, 1958.06.24, color

Producer: Tanaka Tomoyuki
Director: Honda Ishirou
Story: Kaijou Hideo
Writer: Kimura Takeshi(I)
Photo: Koizumi Hajime
Music: Satou Masaru
Other: Tsuburaya Eiji ... SFX director
Cast: Sahara Kenji ... Masata
Shirakawa Yumi ... Arai Chikako
Hirata Akihiko ... Tominaga
Tsuchiya Yoshio ... Taguchi
Senda Koreya ... Dr.Maki
Tajima Yoshibumi ... Sakata
Natsuki Yousuke ... a man
Satou Makoto ... Uchida
Ozawa Eitarou ... Miyashita
Tsubouchi Kamayuki ... Ogawa
Yamada Minosuke ... Kusuda
Nakamaru Tadao ... Seki
Yamada Akira ... Wakasugi
Fujio Jun ... Nishiyama
Sonoda Ayumi ... Emi
Nakano Toshiko
Sera Akira ... Hotta
Shigenobu Yasuhiro ... Yasukichi
Hayashi Miki (II)
Tsuda Mitsuo
Kusama Akio
Shiraishi Naomi ... Mineko
Kirino Nadao ... Shiomazaki
Mishima Kou ... Kishi
Itou Hisaya ... Misaki
Ootomo Shin ... Hamano
Kitagawa Machiko ... Hanae
Nakamura Tetsu ... a gentleman
Nakayama Yutaka ... An-chan
Oomura Senkichi ... Dai-chan
Katou Shigeo ... Matsu-chan
Nakajima Haruo
Plot: Behind the gangstar's struggle, the monster man whose body became lequid by radioactivity takes his lover Chikako out.
Keyword: Altered People
Video: Touhou, TG4342, 5340 yen


Your Rate: