Sekizawa Shin'ichi


(writer)
1958. Daikaijuu Varan (VARAN THE UNBELIEVABLE)
1960. Densou ningen (THE SECRET OF THE TELEGIAN)
1961. Mothra (MOTHRA)
1962. King Kong tai Gojira (KING KONG VS GODZILLA)
1963. Kaitei gunkan (ATRAGON)
1964. Uchuu daikaijuu Dogora (DOGORA: THE SPACE MONSTER)
1964. Mosura tai Gojira (GODZILLA VS THE THING)
1964. 3 dai kaijuu chikyuu saidai no kessen (GHIDRAH, THE THREE-HEADED MONSTER)
1964. Agon (TV series)
1965. Kaijuu daisensou (MONSTER ZERO)
1966. Gojira, Ebira, Mosura: Nankai no daikettou (GODZILLA VS THE SEA MONSTER)
1967. Kaijuu-tou no kessen: Gojira no musuko (SON OF GODZILLA)
1969. Gojira, Minira, Gabara: All kaijuu soushingeki (GODZILLA'S REVENGE)
1969. Ido zero daisakusen (LATITUDE ZERO)
1972. Chikyuu kougeki meirei: Gojira tai Gaigan (GODZILLA VS GIGAN)

(story)
1973. Gojira tai Megaro (GODZILLA VS MEGALON)
1974. Gojira tai Mekagojira (GODZILLA VS THE BIONIC MONSTER)

(other)
1964. Agon (TV series) ... supervisor