Kaitei Gunkan

(10=20/2 voters)
trans. Undersea Battleship
a.k.a. ATRAGON

Toho, 1963.12.22, Color, Wide, 94 mins.

Producer: Tanaka Tomoyuki
Director: Honda Ishirou
Based on the novel:
"Kaitei Gunkan" by Oshikawa Shunrou
Writer: Sekizawa Shin'ichi
Photo: Koizumi Hajime
Music: Ifukube Akira
Other: Tsuburaya Eiji ... SFX director
Kajita Kouji ... assistant director
Cast: Takashima Tadao ... Hatanaka Susumu
Fujiyama Youko ... Makoto
Fujiki Yuu ... Saibu Yoshito
Sahara Kenji ... Unno Uoto
Uehara Ken ... Kusumi
Koizumi Hiroshi(I) ... Itou
Tazaki Jun ... Captain Jinguuji
Tajima Yoshibumi ... Amano Saburou
Hirata Akihiko ... No.23
Amamoto Hideyo ... an old man in Mu
Fujita Susumu(I)
Takada Minoru
Itou Hisaya ... Shindou
Sawamura Ikio ... a taxi driver
Kobayashi Tetsuko ... Queen of Mu
Kita Akemi ... a woman in bikini
Hasegawa Hiroshi
Kirino Nadao ... an engineer
Ootomo Shin
Sakamoto Haruya
Nakamura Tetsu ... a captain
Nakayama Yutaka
Tsuda Mitsuo
Uno Kouji
Amemiya Sadako
Ogata Rinsaku
Ootsuka Hideo
Oka Yutaka
Gondou Yukihiko
Hirose Shouichi
Tezuka Katsumi
Kumagai Niryou
Ogawa Yasuzou
Tsuchiya Shirou
Oomae Wataru
Miura Toshio(I)
Kawabe Masayoshi
Akitsu Hiroshi
Shibuya Hideo
Yamada Keisuke
Hirota Shinjirou
Yamaji Keisuke
Kashima Kunishige
Keyword: Giant Monster


Your Rate: