Uno Kouji


(actor)
1956. Sora no daikaijuu: Radon (RODAN THE FLYING MONSTER)
1960. Densou ningen (SECRET OF THE TELEGIAN)
1962. Yousei Gorasu (GORATH)
1963. Kaitei gunkan (ATRAGON)
1964. Uchuu daikaijuu Dogora (DOGORA: THE SPACE MONSTER)
1964. Mosura tai Gojira (GODZILLA VS THE THING)
1964. 3 dai kaijuu chikyuu saidai no kessen (GHIDRAH, THE THREE-HEADED MONSTER)
1965. Kaijuu daisensou (MONSTER ZERO)