Densou ningen

(9=45/5 voters)

a.k.a. THE SECRET OF THE TELEGIAN
a.k.a. THE TELEGIAN
a.k.a. THE ELECTRICAL FACSIMILE TRANSMISSION MAN
a.k.a. THE TELEGRAPHED MAN

Toho, 1960.04.10, Color

Producer: Tanaka Tomoyuki
Director: Fukuda Jun
Writer: Sekizawa Shin'ichi
Photo: Yamada Kazuo
Music: Ikeno Sei
Other: Tsuburaya Eiji ... SFX director
Cast: Tsuruta Kouji ... Kirioka Masaru, a reporter
Shirakawa Yumi ... Nakajou Akiko
Kawazu Seizaburou ... Oonishi Masayoshi
Tsuchiya Yoshio ... Okazaki, a cop
Nakamaru Tadao ... Nakamoto Gorou (Sudou)
Hirata Akihiko ... Kobayashi, aan inspector
Sasaki Takamaru ... Dr.Niki Kajuurou
Tajima Yoshibumi ... Ryuu Shougen
Murakami Fuyuki ... Dr.Miura
Sawamura Ikio ... a barker
Sakai Sachio ... Taki
Ootomo Shin ... Tsukamoto
Yamamoto Ren ... Marune, a cop
Matsuo Fumindo
Mizunoya Kiyomi ... woman keeper
Mano Tsuruko ... old woman of a fishing village
Oomura Senkichi ... Otokichi, a fisherman
Sada Yutaka ... Honda
Sera Akira ... Genzou, an old fisherman
Amamoto Hideyo ... Oonishi's man
Hirose Shouichi ... Oonishi's man
Kirino Nadao ... Oonishi's man
Tsuchiya Shirou
Kumagai Niryou
Iwamoto Kouji
Okabe Tadashi
Nakayama Yutaka ... Oono
Uno Kouji ... a driver
Matsumura Tatsuo ... Ida, an editor
Tsutsumi Yasuhisa ... a reporter
Sakurai Kyorou
Konishi Rumi ... Tomiko
Kitano Akira
Miura Toshio(I)
Saijou Yasuhiko ... Kazu-bou
Ueno Akemi
Higuchi Toshiko ... Yumiko
Shigenobu Yasuhiro
Tsuchiya Kiyoo
Mukai Jun'ichirou ... a police officer
Matsumoto Mitsuo
Shibuya Hideo
Uemura Sachiyuki
Plot: Nakamoto revenged by the electrical transmission machine.
Keyword: Altered People
Video: Toho, TG4343, 5340 yen


Your Rate: