Monsters>Giant Monster>Space Monsters
MonstersAlien>Space Monster

Space Monster
uchuu kaijuu


3 dai kaijuu chikyuu saidai no kessen (GHIDRAH, THE THREE-HEADED MONSTER)
Chikyuu kougeki meirei: Gojira tai Gaigan (GODZILLA VS GIGAN)
Gamera tai daiakujuu Giron (GAMMERA VS GUIRON)
Gamera tai shiknai kaijuu Jigura (GAMMERA VS ZIGRA)
Gamera tai uchuu kaijuu Bairasu (GAMMERA VS VIRAS)
Girara no gyakushuu: Touyako summit kiki ippatsu
Gojira tai Megaro (GODZILLA VS MEGALON)
Kaijuu daisensou (MONSTER ZERO)
Kaijuu soushingeki (DESTROY ALL MONSTERS)
Uchuu daikaijuu Dogora (DOGORA: THE SPACE MONSTER)
Uchuu daikaijuu Girara (THE X FROM OUTER SPACE)
Wakusei daikaijuu Negadon