Uchuu daikaijuu Girara

trans. Girara a space giant monster
a.k.a. THE X FROM OUTER SPACE

Shouchiku, 1967.3.25, Color, 88 mins.

Producer: Nakajima Wataru
Director: Nihonmatsu Kazui
Writers: Motomochi Haemi
Ishida Moriyoshi
Nihonmatsu Kazui
Photo: Hirase Shizuo
Oogoshi Senko
Music: Izumi Taku
Other: Kawakami Keishi ... SFX director
Cast: Wazaki Toshiya ... Sano
Harada Itoko ... Michiko
Peggy Neal ... Lisa
Okada Eiji ... Katou
Yanagisawa Shin'ichi ... Miyamoto
Franz Gruber ... Berman
Sonoi Keisuke ... Shiota
Kita Ryuuji ... a commander
Hozumi Takanobu ... FAFC techinician
Watanabe Noriyuki
Hamada Torahiko ... Kimura
Fujioka Hiroshi ... moon-base staff
Mike Danning ... Stein
Keyword: Space Monster
DVD: Shouchiku Home Video, DA-2111, 2800 yen (2007.1.27)


Your rate: