Mike Danning


(actor)
1966. Kaitei daisensou (WATER CYBORG)
1967. Daikyojuu Gappa (GAPPA: TRIPHIBIAN MONSTER)
1967. Uchuu daikaijuu Girara (THE X FROM OUTER SPACE)
1968. Konchuu daisensou