Oiran

(7.5=15/2 voters)
trans. Prostitute

Shochiku Fuji, 1983.02.19, Color

Director: Takechi Tetsuji
Based on the novel:
"Jinmen-so" by Tanizaki Jun'ichirou
Writer: Takechi Tetsuji
Photo: Takada Akira
Music: Miyashita Shin
Cast: Shin'nouzuka Takako ... Ayame Dayuu
Yuuzaki Midori
Asuka Kiyoko
Miyahara Akiko
Mashiba Satoshi
Itou Takashi (II)
Allen Keller ... Morgan
Sakura Mutsuko
Kawaguchi Saeda
Tonoyama Taiji
Sasaki Tsutomu
Kubo Shinji
Plot: See "GORE-zine" Japanese Bizarre Movies
Keywords: jinmen-so, Exorcist
Video: Shochiku


Your Rate: