Itou Takashi (II)

b.1948.
(actor)
1977. Inugami no tatari
1983. Oiran
1997. Gensou Midnight (TV series) "Yukidomari"
2001. Eko Eko Azarak (2001)