Tonoyama Taiji


(actor)
1964. Onibaba
1968. Yabu no naka no kuroneko (THE BLACK CAT)
1972. Kaidan: Yotsuya kaidan (TV) ... Takuetsu
1972. Kanawa
1975. Kaibyou toruko buro
1977. Seibo kannon daibosatsu
1978. Ai no bourei (L'EMPIRE DE LA PASSION)
1979. Yume satsujin (TV)
1982. Kaidan botan dourou (1982) (TV)
1983. Oiran
1983. Kouya hijiri (1983)
1984. Satomi 8 ken den (1984) (LEGEND OF THE EIGHT SAMURAI)