Kubo Shinji


(actor)
1983. Oiran
2000. Ero-gotoshi: Tengoku no kaikan
2011. Kinjirareta senritsu: Shojo ni nani ga okottaka (DVD)