Kaidan Shin-mimibukuro: Hyaku monogatari (TV)

trans. Ghosy Story of 'Shin-mimibukuro': 100 tales

"Surippa" (trans. Slippers)
"Tera ni azukerareta riyuu" (trans. the Reason why she was left in a temple)
"Tsuitekuru mono" (trans. Something what is following me)
"Tobira no mukou" (trans. Behind the door)
"Aka-nuri" (trans. Red painted)
"Kitaku" (trans. Going home)
"Niwa no ki" (trans. the Tree in a garden)
"Tonari no onna" (trans. a Woman next door)
"Akiya" (trans. an Unoccupied house)
"Ichimatsu ningyou" (trans. a Checkered doll)


BS-TBS, 2010.5.2, Color, 50 mins.

Directors: Ooku Akiko "Surippa"
Naitou Eisuke "Tera ni azukerareta riyuu"
Shinozaki Makoto "Tsuitekuru mono", "Tobira no mukou"
Tsugita Jun "Aka-nuri", "Tonari no onna"
Miyake Ryuuta "Kitaku", "Ichimatsu ningyou"
Oohata Hajime "Niwa no ki"
Asakura Kayoko "Akiya"
based on the book:
"Shin-mimibukuro" by Nakayama Ichirou & Kihara Hirokatsu
Writers: Ooku Akiko "Surippa"
Naitou Eisuke "Tera ni azukerareta riyuu"
Shinozaki Makoto "Tsuitekuru mono", "Tobira no mukou"
Fujihira Ayato "Aka-nuri"
Miyake Ryuuta "Kitaku", "Ichimatsu ningyou"
Tsugita Jun "Tonari no onna"
Oohata Hajime "Niwa no ki"
Asakura Kayoko "Akiya"
Cast: Matsuyama Meari(from bump.y) ... Kako "Surippa"/ Yumi "Tsuitekuru mono"/ Kaori "Tonari no onna"/ Emi "Akiya"
Sakuraba Nanami (from bump.y) ... Mami "Surippa"/ Reiko "Tobira no mukou"/ Eri "Kitaku"
Miyatake Mio (from bump.y) ... Shiho "Tera ni azukerareta riyuu"/Juri "Aka-nuri"/Kaori "Tonari no onna"
Takatsuki Sara (from bump.y) ... Kyouko "Tera ni azukerareta riyuu"/ Reiko "Aka-nuri"/Hitomi "Niwa no ki"/ Midori "Akiya" / Shiori "Ichimatsu ningyou"
Miyatake Matsuri (from bump.y) ... little Shiho "Tera ni azukerareta riyuu"/ Maho"Tobira no mukou"/ Ai"Akiya"
Ozone Seiko ... Kyouko"Niwa no ki"
Nishino Mari .... Kyouko "Ichimatsu ningyou"
DVD: King Record, KIBF-771 (2010.7.21)
Series: See "Kaidan Shin-mimibukuro (series)".


Your Rate: