Tsugita Jun


(director)
2005. Akuma no deka matsuri "Deka to yuujin tachi"
2007. OL vampire: Tomoko no hatsukoi (DVD)
2010. Kaidan Shin-mimibukuro: Hyaku monogatari (TV)
2010. Fashion Hell (DVD)
2013. xxxHolic (TV series)

(writer)
2007. OL vampire: Tomoko no hatsukoi (DVD)
2009. Yamagata Scream
2010. Kaidan Shin-mimibukuro: Hyaku monogatari (TV)
2010. Sentou shoujo: Chi no tekkamen densetsu
2010. Fashion Hell (DVD)
2012. Kaidan Shin-mimibukuro: Ikei
2013. xxxHolic (TV series)
2014. Mother