Naitou Eisuke


(director)
2008. Gyuunyuu ouji
2010. Kaidan Shin-mimibukuro: Hyaku monogatari (TV)
2013. Kousoku-baaba
2013. Akuryou byoutou (TV series)

(writer)
2008. Gyuunyuu ouji
2010. Kaidan Shin-mimibukuro: Hyaku monogatari (TV)

(actor)
2012. Hitokui maid to satsujin nurse