Hitokui maid to satsujin nurse

trans. A man-eating maid and a killer nurse
2012 , Color, 22 mins.

Producers: Takauchi Shingo
Fukumoto Yuuta
Matsumoto Junki
Satou Tomonori
Director: Tashiro Naoya
Writer: Tashiro Naoya
Photo: Higashi Tetsuya
Other: Dohi Yoshinari ... special effect
Teienu ... illustration
Cast: Isis ... a man-eating maid
Ike Chisako ... a killer nurse
Inuzuka Masao
Fuse Yuuya
Sone Hiroki
Naitou Eisuke
Oohata Hajime
Kouji Satoshi
Tsubaki Funako