Kousoku-baaba

trans. High Speed Old Woman

Next Media Animation & Double Field, 2013.7.27, Color, 71 mins.

Producer: Ichise Takashige
Director: Naitou Eisuke
Other: Hyakutake Tomo ... special makeup
Cast: Miki Honoka
Kitayama Shiori
Gotou Kaoru
Okada Yoshinori
Keyeord: Urban Legend
DVD: Odessa Entertainment (2013.11.2)