Asakura Kayoko


(director)
2010. Kaidan Shin-mimibukuro: Hyaku monogatari (TV)
2010. Shittehaikenai kowai hanashi (mobile series)
2012. Anata no shiranai kowai hanashi 3 (DVD)
2013. Kuso-subarashii kono sekai
2014. Suma-horror gekijou (TV)

(writer)
2010. Kaidan Shin-mimibukuro: Hyaku monogatari (TV)
2013. Kuso-subarashii kono sekai
2014. Suma-horror gekijou (TV)