Kuso-subarashii kono sekai

trans. What a fucking wonderful world
2013.6.8, Color, 78 mins.

Producers: Yamaguchi Yukihiko
Nakabayashi Chikako
Mori Kou
Director: Asakura Kayoko
Writer: Asakura Kayoko
Photo: Kizu Toshihiko
Music: Morino Nobuhiko
Cast: Kim Kkoch-Pi ... Ajoong
Shijimi
Oohata Nanako
Kitamura Akihiro
Amagi Chika (aka. Kanamoto Chika)
Abe Tomoyasu
Official site: "kusosuba.com"