Shittehaikenai kowai hanashi (mobile series)

trans. Scary stories which you must not know

Eps. 1 "Mokume" (trans. Texture)
Eps. 2 "Heitengo" (trans. After the closing time)
Eps. 3 "Time capsule"
Eps. 4 "Shisen" (trans. Eyes)
Eps. 5 "Takaramono" (trans. Treasure)
Eps. 6 "Heya" (trans. Room)
Eps. 7 "Zutto miteru" (trans. Someone is watching all the time)
Eps. 8 "Enikki" (trans. Picture diary)


BeeTV, 2010.7.20 -, each about 5 mins.

Producers: Suzuki Yoshiharu
Itou Kazuhiro
Nishihaya Toshikazu
Miyoshi Yasuhiro ... line producer
Directors: Katagiri Eriko (Eps. 1, Eps. 8)
Asakura Kayoko (Eps. 2, Eps. 7)
Fukui Sayaka (Eps. 3)
Seki Kazuaki (Eps. 4, Eps. 6)
Takahashi Akihiro (Eps. 5)
Story: Shimizu Takashi (Eps. 2, Eps. 5)
Photo: Tsukinaga Yuuta
Ashizawa Akiko
Yabe Hiroyuki
Music: Ikenaga Shouji
Iizuka Keisuke
Unami Taku
Other: Shimizu Takashi ... supervisor
Cast: Kawai Aoba (Eps. 1)
Sugiyama Hikohiko (Eps. 1)
Okabe Nao (Eps. 1)

Hoshino Mari (Eps. 2)
Takao Sakiko (Eps. 2)

Onoue Hiroyuki (Eps. 3)
Konno Eri (Eps. 3)
Kawaguchi Satoru (Eps. 3)

Eguchi Noriko (Eps. 4)

Horibe Keisuke (Eps. 5)
Matsuda Shuri (Eps. 5)
Banba Shou (Eps. 5)

Ono Atsuko (Eps. 6)
Komuro Keitarou (Eps. 6)

Ono Yuriko (Eps. 7)
Maekawa Hiroki (Eps. 7)
Yamaguchi Tomoko (Eps. 7)

Yamanaka Takashi (Eps. 8)
Miyata Aki (Eps. 8)


Your Rate: