Yokoyama Kazuhiro


(director)
2007. Tonari no kai 4 dan: Dareka iru (DVD)
2011. Senritsu short short: Kowa-bana (DVD)
2011. Senritsu short short: Kowa-bana - Shisha no shiteiseki (DVD)
2012. Senritsu short short: Kowa-bana - Yuurei hotel (DVD)
2012. Senritsu short short: Kowa-bana - Akumu-biyori (DVD)
2012. Senritsu short short: Kowa-bana - Kuroi heya (DVD)
2012. Kowa-bana J: Houkago no kaidan (DVD)
2012. Kowa-bana J: Houkago no kaidan 2 (DVD)
2012. Senritsu short short: Kowa-bana - Sutajio no kowai hanashi (DVD)
2012. Kowa-bana J: Houkago no kaidan 3 (DVD)
2012. Kowa-bana J: Houkago no kaidan 4 (DVD)
2013. Senritsu short short: Kowa-bana - Ko-wa-i onna (DVD)
2013. Senritsu short short: Kowa-bana - Noroi (DVD)
2013. Senritsu short short: Kowa-bana - Queen's collection (DVD)
2013. Senritsu short short: Kowa-bana - Beauty's collection (DVD)
2014. Senritsu short short: Kowa-bana - Ko-wa-i onna, kyou (DVD)

(writer)
2007. Tonari no kai 4 dan: Dareka iru (DVD)
2011. Senritsu short short: Kowa-bana (DVD)
2011. Senritsu short short: Kowa-bana - Shisha no shiteiseki (DVD)
2012. Senritsu short short: Kowa-bana - Yuurei hotel (DVD)
2012. Senritsu short short: Kowa-bana - Akumu-biyori (DVD)
2012. Kowa-bana J: Houkago no kaidan (DVD)
2012. Kowa-bana J: Houkago no kaidan 2 (DVD)
2012. Senritsu short short: Kowa-bana - Sutajio no kowai hanashi (DVD)
2013. Senritsu short short: Kowa-bana - Noroi (DVD)

(producer)
2011. Senritsu short short: Kowa-bana (DVD)
2011. Senritsu short short: Kowa-bana - Shisha no shiteiseki (DVD)
2012. Senritsu short short: Kowa-bana - Yuurei hotel (DVD)
2012. Senritsu short short: Kowa-bana - Akumu-biyori (DVD)
2012. Senritsu short short: Kowa-bana - Kuroi heya (DVD)
2012. Kowa-bana J: Houkago no kaidan (DVD)
2012. Kowa-bana J: Houkago no kaidan 2 (DVD)
2012. Senritsu short short: Kowa-bana - Sutajio no kowai hanashi (DVD)
2012. Senritsu short short: Kowa-bana - Shin'ya byoutou (DVD)
2013. Senritsu short short: Kowa-bana - Noroi (DVD)