Senritsu short short: Kowa-bana - Shisha no shiteiseki (DVD)

trans. Scary short short stories: a Reserved Seat for the Dead

Eps 1. Shiawase no Zashiki-warashi (trans. Lucky Zashiki-warashi)
Eps 2. Miteiru (trans. Someone watches)
Eps 3. Rokuon sutajio (trans. Recording Studio)
Eps 4. Shisha no shiteiseki (trans. a Reserved Seat for the Dead)
Eps 5. Toda-rei (trans. Toda-a-Ghost)


2011.11.4, Color, 60 mins.

Producers: Kobayashi Tadashi
Sekiya Yasumasa
Yokoyama Kazuhiro
Directors: Yokoyama Kazuhiro
Aramaki Yuuko
Kuwashima Takehiro
Story: Yunago Nakamachi (Eps 4)
Writers: Yokoyama Kazuhiro
Aramaki Yuuko
Kuwashima Takehiro
Igarashi Kazuhiro
Photo: Imai Tetsurou
Cast: Takagi Hiroyuki (Eps 1)
Yanagisawa Kotomi (Eps 1)
Yoshida Saki (Eps 1)

Kondou Tatsuya (Eps 2)
Hanatana Yukio (Eps 2)

Tokumoto Yuuya (Eps 3)
Urasaka Keisuke (Eps 3)
Yoshikawa Kyouhei (Eps 3)
Tanimoto Yukimasa (Eps 3)
Masunari Tatsuya (Eps 3)
Machida Haruka (Eps 3)

Niimi Keisuke (Eps 4)
Iimori Akira (Eps 4)
Miura Buntarou (Eps 4)
Iwata Arihiro (Eps 4)
Noda Hiroshi (Eps 4)
Yoshida Yukihiro (Eps 4)
Rin Megumi (Eps 4)
Igarashi Kazuhiro (Eps 4)

Toda Rei (Eps 5)
Tsuchihira Donpei (Eps 5)

DVD: Rakusousha, RAK-2 (2011.11.4)
Series: See "Senritsu short short: Kowa-bana (series)"