Senritsu short short: Kowa-bana - Akumu-biyori (DVD)

trans. Scary short short stories: an Ideal Day for a Nightmare

Eps 1 "Yuurei nante kowakunai" (trans. Who's Afraid of Ghosts?)
Eps 2 "Hyoui" (trans. Possession)
Eps 3 "Reiki-teki na kanojo" (trans. My Spritual Girl)


Rakusousha, 2012.6.8, Color, 46 mins.

Producers: Kobayashi Tadashi
Sekiya Yasumasa
Yokoyama Kazuhiro
Directors: Yokoyama Kazuhiro (Eps 1 & 3)
Aramaki Yuuko (Eps 2)
Story: Yunago Nakamachi (Eps 1 & 2)
Writers: Yokoyama Kazuhiro (Eps 3)
Aramaki Yuuko (Eps 1 & 2)
Photo: Sone Takeshi
Casr: Okamura Masum ... Satou Yuka (Eps 1)
Amatsubo Haruna ... Naito's mother (Eps 1)
Kuroi Nobutaka ... Naito (Eps 1)
Sasaki Motoko ... a resident (Eps 1)

Yoshiwara Maki ... "I" (Eps 2)
Fukuya Takahiro...Yousuke (Eps 2)
Fukutomi Yukiko ... a member of a theatrical company (Eps 2)
Oota Keiichi ... a member of a theatrical company (Eps 2)
Nishikawa Chihiro ... a member of a theatrical company (Eps 2)

Yoshida Hitoshi ... Iinuma Satoru (Eps 3)
Ookawa Narumi ... Takeda Yumi (Eps 3)

DVD: Rakusousha, RAK-7 (2012.6.8)
Series: See "Senritsu short short: Kowa-bana (series)"