Senritsu short short: Kowa-bana - Sutajio no kowai hanashi (DVD)

trans. Scary short short stories: Scary stories about the studio


Rakusousha, 2012.10.5, Color, 50 mins.

Director: Yokoyama Kazuhiro
DVD: Rakusousha, RAK-011 (2012.10.5)
Series: See "Senritsu short short: Kowa-bana (series)"