Senritsu short short: Kowa-bana - Queen's collection (DVD)

trans. Scary short short stories: Queen's collection

Eps 1. "Ki wo tsukete" (from "Senritsu short short: Kowa-bana (DVD)")
Eps 2. "Shisha no shiteiseki" (from "Senritsu short short: Kowa-bana - Shisha no shiteiseki (DVD)")
Eps 3. "Toda-rei" (from "Senritsu short short: Kowa-bana - Shisha no shiteiseki (DVD)")
Eps 4. "Piano" (from "Kowa-bana J: Houkago no kaidan (DVD)")
Eps 5. "Meido kissa" (from "Senritsu short short: Kowa-bana - Yuurei hotel (DVD)")
Eps 6. "Shinin no koi-wazurai" (trans. Lovesickness of a dead)


Rakusousha, 2013.6.5, Color, 80 mins.

Director: Yokoyama Kazuhiro
Cast: Tanaka Ryouko ... Kurosawa Tetsuko (Eps 6)
Endou Niina ... Yukina (Eps 6)
Yanagi Takayuki ... Shinjou (Eps 6)
Tatsumi Genki ... Tetsuko's colleague (Eps 6)
DVD: Rakusousha, RAK-017 (2013.6.5)
Series: See "Senritsu short short: Kowa-bana (series)"