Kodama Kazuto


(director)
2006. Honto ni atta! Noroi no Video 22 (DVD)
2006. Hontouni atta kowai hanashi: Chakushin final (DVD)
2007. Honto ni atta! Noroi no Video 23 (DVD)
2007. Honto ni atta! Noroi no Video 24 (DVD)
2007. Honto ni atta! Noroi no Video 25 (DVD)
2007. Honto ni atta! Noroi no Video 26 (DVD)
2008. Honto ni atta! Noroi no Video 27 (DVD)
2008. Honto ni atta! Noroi no Video 28 (DVD)
2008. Honto ni atta! Noroi no Video 29 (DVD)
2008. Honto ni atta! Noroi no Video 30 (DVD)
2008. Kuchisake-onna 0: Beginning
2009. Honto ni atta! Noroi no Video 31 (DVD)
2009. Real kakurenbo (DVD)
2009. Honto ni atta! Noroi no Video 32 (DVD)
2009. Honto ni atta! Noroi no Video 33 (DVD)
2009. Honto ni atta! Noroi no Video 34 (DVD)
2009. Honto ni atta! Noroi no Video 35 (DVD)
2010. Honto ni atta! Noroi no Video 36 (DVD)
2010. Honto ni atta! Noroi no Video 37 (DVD)
2010. Honto ni atta! Noroi no Video 38 (DVD)
2010. Honto ni atta! Noroi no Video 39 (DVD)
2010. Honto ni atta! Noroi no Video 40 (DVD)
2012. Hito-kowa: Honto ni kowainowa ningen (DVD)
2013. Dusk: Shi wo yobu onna (DVD)
2013. Hito-kowa 2: Honto ni kowainowa ningen (DVD)
2013. Hito-kowa 3: Honto ni kowainowa ningen (DVD)

(writer)
2006. Honto ni atta! Noroi no Video 22 (DVD)
2007. Honto ni atta! Noroi no Video 23 (DVD)
2007. Honto ni atta! Noroi no Video 24 (DVD)
2007. Honto ni atta! Noroi no Video 25 (DVD)
2007. Honto ni atta! Noroi no Video 26 (DVD)
2008. Honto ni atta! Noroi no Video 27 (DVD)
2008. Honto ni atta! Noroi no Video 28 (DVD)
2008. Honto ni atta! Noroi no Video 29 (DVD)
2008. Honto ni atta! Noroi no Video 30 (DVD)
2008. Kuchisake-onna 0: Beginning
2009. Honto ni atta! Noroi no Video 31 (DVD)
2009. Real kakurenbo (DVD)
2009. Honto ni atta! Noroi no Video 32 (DVD)
2009. Honto ni atta! Noroi no Video 33 (DVD)
2009. Honto ni atta! Noroi no Video 34 (DVD)
2009. Honto ni atta! Noroi no Video 35 (DVD)
2010. Honto ni atta! Noroi no Video 36 (DVD)
2010. Honto ni atta! Noroi no Video 37 (DVD)
2010. Honto ni atta! Noroi no Video 38 (DVD)
2010. Honto ni atta! Noroi no Video 39 (DVD)
2010. Honto ni atta! Noroi no Video 40 (DVD)
2012. Hito-kowa: Honto ni kowainowa ningen (DVD)
2013. Dusk: Shi wo yobu onna (DVD)
2013. Hito-kowa 2: Honto ni kowainowa ningen (DVD)
2013. Hito-kowa 3: Honto ni kowainowa ningen (DVD)

(photo)
2007. Hontouni atta kowai hanashi dai-8-ya: Shinigami (DVD)

(producer)
2012. Noroi no jikenbo (DVD)