Honto ni atta! Noroi no Video 40 (DVD)

trans. There is really Cursed Video! 40

Nippon Skyway & Pal kikaku, 2010.12.3, Color, 60 mins.

Producers: Harie Hajime
Suzuki Wataru
Miyata Ikuya
Isoda Shuuichi
Director: Kodama Kazuto
Writer: Kodama Kazuto
Inohara Kenta
Music: Arai Tasuku
Oosugi Higashi
Cast: Nakamura Yoshihiro(I) ... narrator
DVD: Broadway, BWD-01460R (2010.12.3)
Series: See "Honto ni atta! Noroi no Video".


Your Rate: