Noroi no jikenbo (DVD)

trans. Case file of a curse

Eps 1 "Furikome-sagi no noroi" (trans. Curse of the bank transfer scam)
Eps 2 "Kindan no daietto sapuri" (trans. The forbidden diet pills)
Eps 3 "Zouki ishoku no shinjitsu" (trsns. The truth of the organ transplants)


Nippon Skyway & Pal kikaku, 2012.1.6, Color, 60 mins.

Producers: Harie Hajime
Suzuki Wataru
Miyata Ikuya
Isoda Shuuichi
Sawada Kei
Kodama Kazuto ... planning supporter
Director: Kikuchi Hidenobu
Writers: Kikuchi Hidenobu
Ihara Kenta
Photo: Ryuu Shingo
Music: Bon
Cast: Hiroi Ban ... narrator

Shimada Erika ... Yuka (Eps 1)
Someya Toshiyuki ... Kouta (Eps 1)
Sugihara Isamu ... Jun (Eps 1)
Hasegawa Tokiko ... Sasaki Tae (Eps 1)

Satou Rina ... Sachiko (Eps 2)
Uehara Mami ... Yoshimi (Eps 2)
Naka Takehito ... Yamaoka (Eps 2)
Miyamura Tomoko (Eps 2)
Sakurada Kaworu (Eps 2)
Akaboshi Takeshi (Eps 2)
Oono YUriko (Eps 2)

Saitou Akira ... Ishiguro (Eps 3)
Hinano ... Sae (Eps 3)
Matsunaga Takeshi ... Tominaga Yukio (Eps 3)
Mita Shouko ... Yokota (Eps 3)
Nagato Takeshi ... Tadokoro (Eps 3)

DVD: Broadway、BWD-2181 (2012.1.6)